homeม.1/1 วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน
person
ม.1/1 วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน

ผู้สอน
supachai suyoy
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/1 วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13427

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)