homeวิทยาศาสตร์ ม.3
person
วิทยาศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
ภานุวัฒน์ สมวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13429

สถานศึกษา
หนองบัวปิยนิมิตร อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ครูภานุวัฒน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)