homeวิทยาศาสตร์ ม.3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
ภานุวัฒน์ สมวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13429

สถานศึกษา
หนองบัวปิยนิมิตร อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ครูภานุวัฒน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)