homeทุกระดับ วิชาภาพยนตร์จีน
person
ทุกระดับ วิชาภาพยนตร์จีน

ผู้สอน
person
นายขวัญตา นาถมทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทุกระดับ วิชาภาพยนตร์จีน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13430

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รวมหนังจีน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)