ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

นายขวัญตา นาถมทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13431

สถานศึกษา
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาพยนตร์ตะวันตก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.