ผู้สอน
นางสาว สุนารี บดีพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

723-112 GenPHYII-57


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13438

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

723-112 GenPHYII