2201-2414 การสร้างเว็บเพจ
ผู้สอน

นาย อัฐวีร์ ศิริเตชภัทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2201-2414 การสร้างเว็บเพจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13442

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์
1. ให้นักเรียนสามารถออกแบบเว็บเพจได้
2. ให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมสำเร็จรูปได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.