homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
person
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3

ผู้สอน
jarun fungrew
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13448

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

..


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)