homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นงเยาว์ ประธิปอาราม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13451

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจ : ให้นักเรียนหาความหมาย จากคำศัพท์ที่กำหนดให้

คำศัพท์

ความหมาย

๑. กะละแม

๒. เหรียญ

๓. สบู่

๔. ปั้นเหน่ง

๕. ปิ่นโต

๖. สึนามิ

๗. ซามูไร

๘. คาราเต้

๙. โก้เก๋

๑๐. บุฟเฟ่ต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)