เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำชี้แจ : ให้นักเรียนหาความหมาย จากคำศัพท์ที่กำหนดให้

คำศัพท์

ความหมาย

๑. กะละแม

๒. เหรียญ

๓. สบู่

๔. ปั้นเหน่ง

๕. ปิ่นโต

๖. สึนามิ

๗. ซามูไร

๘. คาราเต้

๙. โก้เก๋

๑๐. บุฟเฟ่ต์