homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นงเยาว์ ประธิปอาราม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13451

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำชี้แจ : ให้นักเรียนหาความหมาย จากคำศัพท์ที่กำหนดให้

คำศัพท์

ความหมาย

๑. กะละแม

๒. เหรียญ

๓. สบู่

๔. ปั้นเหน่ง

๕. ปิ่นโต

๖. สึนามิ

๗. ซามูไร

๘. คาราเต้

๙. โก้เก๋

๑๐. บุฟเฟ่ต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)