โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา