homeประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
ครูลักษณ์ ร.ร.บ้านเนินดินแดงฯท่าใหม่ โอบอ้อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13460

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการใช้งาน..ว่าเป็นไง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)