homeประถมศึกษาปีที่ 4
person
ประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
ครูลักษณ์ ร.ร.บ้านเนินดินแดงฯท่าใหม่ โอบอ้อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13460

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบการใช้งาน..ว่าเป็นไง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)