ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า Class A (วิทยาลัยพยาบาลฯ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13471

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า