ผู้สอน
นางสาว วลัย ไรไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13479

สถานศึกษา

คุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เรียนวิทยาศาสตร์