homeวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4
person
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
นางสาว วลัย ไรไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13479

สถานศึกษา
คุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาที่เรียนวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)