homeวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
นางสาว วลัย ไรไธสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13479

สถานศึกษา
คุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เรียนวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)