home417-131 Practical Phonetics
person
417-131 Practical Phonetics

ผู้สอน
ธันย์ชนก พรมบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
417-131 Practical Phonetics

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13480

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

417-131 Practical Phonetics


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)