603

ผู้สอน
person
603 อริสรา เติมเต็ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
603

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13482

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานธุระกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)