homeนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
personperson_add
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

ผู้สอน
tonaor rbotpa
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13483

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)