homeGT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)
person
GT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)

ผู้สอน
อ. บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13488

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวาดแสดงเรื่องราวของเกมและแอนนิเมชั่นให้ออกมาเป็นภาพโครงร่าง ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนของการผลิตแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ จัดวางตำแหน่งของมุมภาพเพื่อกำหนดรูปแบบของฉาก จัดแนวการเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ์ กำหนดลำดับขั้นตอนของการแสดงของตัวละคร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)