เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การวาดแสดงเรื่องราวของเกมและแอนนิเมชั่นให้ออกมาเป็นภาพโครงร่าง ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนของการผลิตแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ จัดวางตำแหน่งของมุมภาพเพื่อกำหนดรูปแบบของฉาก จัดแนวการเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ์ กำหนดลำดับขั้นตอนของการแสดงของตัวละคร