homeGT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)
personperson_add
GT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)

ผู้สอน
อ. บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13488

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวาดแสดงเรื่องราวของเกมและแอนนิเมชั่นให้ออกมาเป็นภาพโครงร่าง ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนของการผลิตแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ จัดวางตำแหน่งของมุมภาพเพื่อกำหนดรูปแบบของฉาก จัดแนวการเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ์ กำหนดลำดับขั้นตอนของการแสดงของตัวละคร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)