homeGT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)
person
GT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)

ผู้สอน
อ. บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13489

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการทำงานของเครื่องประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เครื่องประมวลผลเกมเพื่อการพัฒนาเกม วิเคราะห์เครื่องประมวลผลเกมที่มีอยู่ในตลาดทั้งแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การผนวกตัวละครและฉากต่างๆให้เข้ากับเครื่องประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เครื่องประมวลผลเกม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)