เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการทำงานของเครื่องประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เครื่องประมวลผลเกมเพื่อการพัฒนาเกม วิเคราะห์เครื่องประมวลผลเกมที่มีอยู่ในตลาดทั้งแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การผนวกตัวละครและฉากต่างๆให้เข้ากับเครื่องประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เครื่องประมวลผลเกม