homeGT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)
personperson_add
GT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)

ผู้สอน
อ. บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GT359 - เครื่องประมวลผลเกม (Game Engine)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13489

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของเครื่องประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เครื่องประมวลผลเกมเพื่อการพัฒนาเกม วิเคราะห์เครื่องประมวลผลเกมที่มีอยู่ในตลาดทั้งแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การผนวกตัวละครและฉากต่างๆให้เข้ากับเครื่องประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เครื่องประมวลผลเกม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)