เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ

โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2557