คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ทิพาพร เจริญศิริ

โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2557