homeคม 320 ปีการศึกษา 2557
person
คม 320 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คม 320 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13492

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 1 เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)