เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13493

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"

คำอธิบายชั้นเรียน
     วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2/2557

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.