ผู้สอน
นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13494

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2