homeการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13494

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)