homeการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13494

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)