homeซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
personperson_add
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ชูมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13498

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)