เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CSC1104 Data Communication and Computer Networks การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๑/๒๕๕๔
  • TBA