homeการงานอาชีพฯ ม.3
person
การงานอาชีพฯ ม.3

ผู้สอน
อำพร สะดวก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพฯ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13509

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การขยายพันธุ์พืช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)