homeการงานอาชีพฯ ม.3
person
การงานอาชีพฯ ม.3

ผู้สอน
อำพร สะดวก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพฯ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13509

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การขยายพันธุ์พืช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)