homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.1 รหัสวิชา ค 21102
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.1 รหัสวิชา ค 21102

ผู้สอน
มยุรี ห้วยจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.1 รหัสวิชา ค 21102

Class ID
13510

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เลขยกกำลัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)