homeคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
person
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13514

สถานศึกษา
rbac วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายวิชา

คอม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)