homeิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_กศบป_ปฐมวัย
person
ิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_กศบป_ปฐมวัย

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_กศบป_ปฐมวัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1352

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_กศบป_ปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)