homeMA32102 ม.5/2
person
MA32102 ม.5/2

ผู้สอน
นาง จิราพรรณ เรืองพุทธ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
MA32102 ม.5/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13521

สถานศึกษา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)