homeสังคมศึกษา ม.3 เทอม 2
personperson_add
สังคมศึกษา ม.3 เทอม 2

ผู้สอน
นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ม.3 เทอม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13524

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)