เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ใบความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

 

1. การปรับเปลี่ยนเมนูระหว่างภาษอังกฤษ และภาษาไทย

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน

            1. คลิกที่ปุ่ม Start

            2. เลือก Programs

            3. เลือกรายการย่อย Office 97 Language Switcher (สำหรับ Word 97)

            4. เลือกภาษาที่ต้องการ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. การเปลี่ยนภาษาในการพิมพ์ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน

            วิธีที่ 1. การเปลี่ยนโดยการกดแป้น     ~     การกด 1 ครั้ง จะสับเปลี่ยนระหว่าง

                        ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

            วิธีที่ 2. สำหรับ Windows XP สามารถใช้การเปลี่ยนโดยการกดแป้นพิมพ์คือ

                       

                        กดปุ่ม          Alt           ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม            Shift

           

วิธีที่ 3. การเปลี่ยนโดยการใช้เมาส์คลิกที่ทาสก์บาร์ดังรูป

 

 
 

 

 

 


การซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ

            คำสั่งของโปรแกรม Microsoft Word มีมากมาย ดังนั้นจึงมีการสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อให้

สามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีปุ่มคำสั่งก็ยังคงมีมากซึ่งไม่สามารถแสดงได้หมด ดังนั้นปุ่มคำสั่งจึงถูกจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่าย ซึ่ง แถบคำสั่งหลักที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่

            1. แถบคำสั่ง    มาตรฐาน

            2. แถบคำสั่ง    จัดรูปแบบ

วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

            1. คลิกที่เมนู มุมมอง

            2. เลือกคำสั่ง แถบเครื่องมือ

                        คำสั่งที่ถูกเลือกจะมีเครื่องหมาย  ü ปรากฏอยู่ด้านหน้า ดังตัวอย่าง