homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นางสาว ฌิชานันท์ เด่นชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1353

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ใบความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

 

1. การปรับเปลี่ยนเมนูระหว่างภาษอังกฤษ และภาษาไทย

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน

            1. คลิกที่ปุ่ม Start

            2. เลือก Programs

            3. เลือกรายการย่อย Office 97 Language Switcher (สำหรับ Word 97)

            4. เลือกภาษาที่ต้องการ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. การเปลี่ยนภาษาในการพิมพ์ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน

            วิธีที่ 1. การเปลี่ยนโดยการกดแป้น     ~     การกด 1 ครั้ง จะสับเปลี่ยนระหว่าง

                        ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

            วิธีที่ 2. สำหรับ Windows XP สามารถใช้การเปลี่ยนโดยการกดแป้นพิมพ์คือ

                       

                        กดปุ่ม          Alt           ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม            Shift

           

วิธีที่ 3. การเปลี่ยนโดยการใช้เมาส์คลิกที่ทาสก์บาร์ดังรูป

 

 
 

 

 

 


การซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ

            คำสั่งของโปรแกรม Microsoft Word มีมากมาย ดังนั้นจึงมีการสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อให้

สามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีปุ่มคำสั่งก็ยังคงมีมากซึ่งไม่สามารถแสดงได้หมด ดังนั้นปุ่มคำสั่งจึงถูกจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่าย ซึ่ง แถบคำสั่งหลักที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่

            1. แถบคำสั่ง    มาตรฐาน

            2. แถบคำสั่ง    จัดรูปแบบ

วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

            1. คลิกที่เมนู มุมมอง

            2. เลือกคำสั่ง แถบเครื่องมือ

                        คำสั่งที่ถูกเลือกจะมีเครื่องหมาย  ü ปรากฏอยู่ด้านหน้า ดังตัวอย่าง

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)