ผู้สอน
พระ จิรายุทธ์ กันใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

socid study#14


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13535

สถานศึกษา

นิสิต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีที่4 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม