เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเล่า 
จะมาจากสรวงสวรรค์
พระเจ้าประทานให้ก็มิใช่
เป็นสัจธรรมความจริง
หรือสภาวธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

จากเว็บ กระปุกดอทคอม