homeหลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ
personperson_add
หลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ

ผู้สอน
Mr. Chayyod Noyyod
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13540

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเล่า 
จะมาจากสรวงสวรรค์
พระเจ้าประทานให้ก็มิใช่
เป็นสัจธรรมความจริง
หรือสภาวธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

จากเว็บ กระปุกดอทคอม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)