homeหลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ
person
หลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ

ผู้สอน
Mr. Chayyod Noyyod
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักธรรมคำสอน แห่งพุทธ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13540

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเล่า 
จะมาจากสรวงสวรรค์
พระเจ้าประทานให้ก็มิใช่
เป็นสัจธรรมความจริง
หรือสภาวธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

จากเว็บ กระปุกดอทคอม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)