homeการศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
personperson_add
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สอน
Sanit Srikoon
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13547

สถานศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1) ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)