homeการศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานผสานแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
person
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานผสานแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สอน
Dr. Sanit Srikoon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานผสานแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13548

สถานศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

คำอธิบายวิชา

1) ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)