ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาฟิสิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

งาน พลังงาน กำลัง