homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาฟิสิกส์
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาฟิสิกส์

ผู้สอน
สุกรี เป้าน้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาฟิสิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13569

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งาน พลังงาน กำลัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)