ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาฟิสิกส์

สุกรี เป้าน้อย

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งาน พลังงาน กำลัง