ผู้สอน
พิภพ คชอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรีครูพิภพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13573

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hVM-m9OFP7k