เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีครูพิภพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิภพ คชอาจ

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hVM-m9OFP7k