homeการงานอาชีพฯม.3/1
personperson_add
การงานอาชีพฯม.3/1

ผู้สอน
person
ลักษมันต์ วิระพันธ์ุ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพฯม.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13578

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเรื่อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)