homeวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
person
วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1358

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)