homeวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
personperson_add
วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1358

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)