homeมัธยมศึกษาปีที่ 5 การตัดต่อวีดีโอ (ง30246)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การตัดต่อวีดีโอ (ง30246)

ผู้สอน
นาย สิริ หิรัญบริรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การตัดต่อวีดีโอ (ง30246)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13583

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัดต่อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)