homeงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ง20224)
person
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ง20224)

ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ง20224)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13584

สถานศึกษา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายวิชา

รายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)