homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23104)
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23104)

ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23104)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13586

สถานศึกษา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายวิชา

งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)