งานเขียนแบบ (ง20208)
ผู้สอน

นาย เจริญ เรืองรอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
งานเขียนแบบ (ง20208)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13588

สถานศึกษา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

งานเขียนแบบ มัธยมศึกษาปีที่3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.