homeCSC1001 Discrete Mathematics คณิตศาสตร์ดีสครีต
personperson_add
CSC1001 Discrete Mathematics คณิตศาสตร์ดีสครีต

ผู้สอน
person
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CSC1001 Discrete Mathematics คณิตศาสตร์ดีสครีต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
136

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

 

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • TBA (possible 2/2554)

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)