เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CSC1001 Discrete Mathematics คณิตศาสตร์ดีสครีต

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

 

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • TBA (possible 2/2554)