HRD 201


ผู้สอน
สุดารัตน์ ถมกระจ่าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
HRD 201

รหัสวิชา
1360

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำอธิบายวิชา

วิชา 324183 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาค 2/2554 กลุ่ม 201


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books