งานช่าง ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ประเภทของไม้

2. เครื่องมืองานไม้