homeส 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
personperson_add
ส 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ผู้สอน
mail testham
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ส 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13611

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ ให้นักเรียนเพื่อเรียนเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจรายวิชาเพิ่มมากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)