homeประวัติศาสตร์ ม.6
personperson_add
ประวัติศาสตร์ ม.6

ผู้สอน
person
คำสิงห์ อุ่นใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13613

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สุดยอดๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)