ผู้สอน
ศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยห้อง3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13621

สถานศึกษา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยห้อง ม.3/1 ปีการศึกษา 2560