ผู้สอน
ศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยห้อง3/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13624

สถานศึกษา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยห้อง ม.3/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.