ผู้สอน
ศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยห้อง2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13626

สถานศึกษา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยห้อง ม.2/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.